objednávka

Formulář

Trend: mod600 + trojcestná baterie
Místo instalace

Fakturační adresa
Vždy účtujeme DPH v souladu s českou legislativou. Při potvrzení Vaší poptávky, Vám upřesníme, do které sazby DPH spadá Vaše instalace

Nižší sazba DPH ve výši 15% je pro fyzické osoby možná při splnění jedné z níže uvedených podmínek instalace v objektu:

  • Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120m2. Celkovou podlahovou plochou se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně vedlejších místností, které tvoří součásti bytu. Do celkové podlahové plochy bytu se nezapočítává podíl na společných částech domu.
  • Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350m2. Celkovou podlahovou plochou se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.